Menu
Pohledy
Tour guide Olomouc Tour guide Olomouc Tour guide Olomouc


Olomouc tour guide on facebook

Přidejte se ke mně na Facebooku! Ptejte se, sdílejte Vaše zážitky!

Join me on Facebook! Ask me, share your experience!

Mgr. Zdeněk Chupík foto on Instagram
Anketa
Chtěli byste na stránkách více informací o Olomouci?
Počet hlasů: 3300
Spolupracuji
Hotel Lafayette
Hotel Lafayette Olomouc ****

Házená Velká Bystřice
Házená Velká Bystřice

Hotel Alley Olomouc
Hotel Alley Olomouc ****

Střední Morava
Poznejte Střední Moravu, srdce a brány dokořán

Galerie Caesar Olomouc
Galerie Caesar Olomouc

Danuta Danuta Pešková - LICENCJONOWANY PRZEWODNIK PO PRADZE - Alfa i omega Pragi

Galerie Anděl Olomouc
Galerie Anděl v Olomouci
Statistiky
O mně | About me | Über mich

O mně | About me | Über mich

česky

Vážení čtenáři,

rád bych se Vám zde v krátkosti představil. Jmenuji se Zdeněk Chupík a pracuji v Olomouci, která je mým rodným městem, jako průvodce turistů.

Historie je mou velkou zálibou a vášní spolu se studiem cizích jazyků a fotografováním. Myslím si, že se tyto aktivity v mé práci průvodce vhodně doplňují a vzájemně se snoubí a prolínají.

Zde v Olomouci jsem vystudoval na FFUP obor anglická a německá filologie.

Důležitou informací o mně je, že jsem olomoucký patriot.

Budu se na Vaši návštěvu našeho překrásného města Olomouce velice těšit.

Mgr. Zdeněk Chupík
Průvodce městem Olomoucí
Můj email: zdenekchk@seznam.cz

english

Dear readers,

I would like to introduce myself briefly. My name is Zdeněk Chupík and I work in Olomouc, which is my home town, as a tour-guide.

History is my big interest and passion together with studying foreign languages and taking photos. I do think that these activities complete each other and they are bound closely together.

I have graduated from the Philosophical Faculty of the Palacký University in Olomouc. I studied modern languages here: English and German.

An important piece of information about me is that I am an Olomouc patriot.

I will be looking forward to your visit to our wondeful city Olomouc very much indeed.

Mgr. Zdeněk Chupík
A tour-guide in Olomouc
My email: zdenekchk@seznam.cz

deutsch

Sehr geehrte Leser,

ich mőchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Zdeněk Chupík und ich arbeite hier in Olomouc, also in der Stadt, wo ich geboren wurde, als Fremdenfűhrer.

Geschichte ist meine groβe Vorliebe und Leidenschaft zusammen mit dem Studium der Fremdsprachen und ich mag auch Fotografieren sehr. Ich denke, dass sich diese Aktivitäten passend ergänzen und durchdringen.

Ich habe an der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität promoviert. Meine Fachrichtung waren moderne Sprachen: Deutsch und Englisch.

Eine wichtige Auskunft űber mich ist, dass ich Olomoucer Patriot bin.

Ich werde mich auf Ihren Besuch in unserer wunderschőnen Stadt Olomouc sehr freuen.

Ihr

Mgr. Zdeněk Chupík
Fremdenfűhrer in Olomouc
Meine E-mail: zdenekchk@seznam.cz

© 2012